ყურის სანთლები შეამცირონ ხმაურს.

გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა
გაიყიდა